Jan Matejko, Unia Lubelska [The Union of Lublin].
1869. Oil on Canvas. 298 x 512 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Depozyt w Muzeum Okregowym w Lublinie.