Jan Matejko (1838-1893), Rejtan - Upadek Polski [Rejtan - Poland's Downfall].
1866. Oil on canvas.  282 x 487 cm. Zamek Królewski w Warszawie.