LEFT- Wojewódstwo podolskie [the Palatinate of Podolia].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 9, Wrocþaw, 1996.