BOTTOM- Wojewódstwo ruskie: Ziemia Lwówska i Halicka [the Palatinate of Ruthenia: the Lands of Lwów and Halicz].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 7, Wrocþaw, 1995.