RIGHT- Wojewódstwo woly¬skie [the Palatinate of Wolhynia].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 5, Wrocþaw, 1994.