LEFT-  The Palatinates of Nowogródek and Brzeƒ¤ Litewski.


Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 2, Wrocţaw, 1992.