BOTTOM- Wojewódstwo kijowskie [the Palatinate of Kiev].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 11, Wrocþaw, 1997.