BOTTOM- Wojewódstwo bracþawskie [the Palatinate of Bracþaw].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 10, Wrocþaw, 1996