aftanazy1-bottom.jpg (209212 bytes)

 

BOTTOM -  The Palatinates of Mi¬sk, Mƒcisþaw, Poþock, and Witebsk.


Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 1, Wroclaw, 1991.