aftanazy-bottom.jpg (258133 bytes)

Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 11, Wroclaw, 1997.