Aleksander Orlowski (1777-1832). Bitwa wojska kościuszkowskiego z rosyjskim o przeprawę na rzece [Battle of Kosciuszko’s Army Against the Russians: Forcing a River Crossing].
1801.
National museum, Warsaw.