January Sucholdowski (1797-1875).Przejście wojsk Napoleona przez Berezynę [The Army of Napoleon Crossing the Beresina].
1866.
National Museum, Poznań.